Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
23   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
24   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
25   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIAT
26   LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / J AROLA OY
27   LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / MORENIA OY
28   KEHOTUS ROSKAAMISASIASSA
29   RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS/ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
30   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Konola Alpo pj.
Mällinen Marjo vpj.
Kinnunen Juhani jäsen
Karjalainen Janne varajäsen
Komu Hannu tekninen johtaja
Tuomela Terhi vs.rakennustarkastaja
Vähä Keijo rakennustarkastaja