Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
117   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
118   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
119   KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
120   TIEDOKSIANTOASIAT
121   KUNNANVALTUUSTON 16.04.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
122   KUNNAN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
123 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT JA RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI
124   HANKINTAPÄÄTÖKSEN DELEGOINTI
125 LAUSUNNON ANTAMINEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELUA KOSKEVASSA ASIASSA
126 KUNTIEN PÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINTIMEMETTELYÄ (EVA) KOSKEVA AVIN OHJAUSKIRJE
127   TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAMÄÄRÄYS
128   MATKAKULUJEN KORVAUS TAKAUTUVASTI
129   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Junno Seija puheenjohtaja
Vikki Aaro varapuheenjohtaja
Hilli Matti jäsen
Myllykoski Jaakko jäsen
Takkinen Jani jäsen
Suorsa Aimo kvalt:n II varapuh.johtaja
Alasalmi Asko kvalt:n III varapuh.johtaja
Piilma Pauli kunnanjohtaja, esittelijä
Lehmikangas Aimo kehitys- ja tekn.johtaja
Mäenpää Seija hallinto- ja talousjohtaja, pöytäk.pitäjä

Nähtävilläolo  
Siikalatvan kunnantalolla ja kunnan www-sivuillaAlkaen 21.06.2018