Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
202   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
203   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
204   KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
205   TIEDOKSIANTOASIAT
206 LAUSUNTOPYYNTÖ PULKKILAN KELAN PALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMISESTA
207 VUOSITTAINEN HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2018 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2019
208 SIIKALATVAN ELINKEINO-OHJELMA 2019-2022
209   ELINKEINOJOHTAJAN TOIMI JA ELINVOIMARYHMÄ
210 TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021
211   KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.1.2019
212   TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN ALENNUS PUUTTUVAN KOULUTUKSEN JOHDOSTA (EPÄPÄTEVYYSALENNUS)
213   RAKENNUSTARKASTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN
214 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKA
215   SOSIAALIHUOLTOLAIN 23 §:N MUKAISET LIIKKUMISTA TUKEVAT PALVELUT
216   VERKKOPALVELUJEN HANKINTA KUNNAN TYTÄRYHTIÖLTÄ SIIKALATVAN KYLÄVERKOT OY:LTÄ
217   VOIMAA VANHUUTEEN -KUNTAHAKU 2018
218   Asia ei ole julkinen
219   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Junno Seija puheenjohtaja
Vikki Aaro varapuheenjohtaja
Hilli Matti jäsen
Myllykoski Jaakko jäsen
Pihkakoski Eila jäsen
Takkinen Jani jäsen
Toppinen Ira varajäsen
Louet-Similä Kaisa kvalt:n puh.joht.
Keränen Anna-Maaria kvalt:n I varapuh.johtaja
Suorsa Aimo kvalt:n II varapuh.johtaja
Alasalmi Asko kvalt:n III varapuh.johtaja
Piilma Pauli kunnanjohtaja, esittelijä
Mäenpää Seija hallinto- ja talousjohtaja, pöytäk.pitäjä
Komu Hannu tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Siikalatvan kunnantalolla ja kunnan www-sivuillaAlkaen 11.12.2018