Pykälä   Otsikko  
1   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3   SIIKALATVAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT PERUSTUEN 1.3.2017 VOIMAANTULEVAAN UUTEEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKIIN
4   PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET VUODELLE 2017
5   SIIKALATVAN KUNNAN RUOKAHUOLLON YKSIKÖIDEN HENKILÖKUNNAN ATERIOISTA PERITTÄVÄT HINNAT VUONNA 2017
6   OPPIKIRJAHANKINNAT AJALLA 1.3.2017-10.2.2018 JA SITOUTUMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN
7   HOVIN KOULUN LAKKAUTTAMISEN TOIMEENPANON SIIRTÄMINEN
8   SIIKALATVAN PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖAJAT LUKUVUODELLE 2017-2018
9   VIRANHALTIJOIDEN TEKEMÄT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASPÄÄTÖKSET
10   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
11   Asia ei ole julkinen
12   ILMOITUSASIAT

Osallistuja Tehtävä
Leinonen Esko puheenjoht.
Keränen Anna-Maaria varapuheenjoht.
Hyvärinen Mikko jäsen
Kervinen Ismo jäsen
Kurkela Eino jäsen
Mällinen Marjo jäsen
Forsström Kaarina kunnanhall. ed.
Piilma Pauli kunnanjohtaja
Myllylä Päivi ktj./pöytäkirjanpit.