Pykälä   Otsikko  
34   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
35   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
36   KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017
37   MUUTOS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUIHIN 1.1.2017 ALKAEN
38   SOPIMUS KOULUKURAATTORIN SIIRTYMISESTÄ SIIKALATVAN KUNNAN PALVELUKSEEN
39   Asia ei ole julkinen
40   KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIKRITEERIT OPETUSSUUNNITELMASSA
41   OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KUNTAKOHTAISEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN
42   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
43   ILMOITUSASIAT
44   LAUSUNTOPYYNTÖ SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN 500873 MUUTOSHAKEMUKSESTA
45   MUUTOKSET KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOON VUODELLE 2016

Osallistuja Tehtävä
Leinonen Esko puheenjoht.
Keränen Anna-Maaria varapuheenjoht.
Kervinen Ismo jäsen
Kurkela Eino jäsen
Kälkäjä Helena jäsen
Mällinen Marjo jäsen
Forsström Kaarina kunnanhall. ed.
Piilma Pauli kunnanjohtaja
Miettinen Veli varajäsen
Piipponen Paula rehtori/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Koulutoimisto, Hallintotie 5, Kestilä 21.11.2016 klo 9:00-15:00