Poistuminen | Toimielimet | Koulutuslautakunta | Avaa haku

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 26.04.2016 klo 19:00 - 21:15 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
  3 SIIKALATVAN KUNNAN RUOKAHUOLLOIN YKSIKÖISSÄ RUOKAILEVILTA ULKOPUOLISILTA PERITTÄVÄT HINNAT VUONNA 2016
  4 SIIKALATVAN KUNNAN RUOKAHUOLLON YKSIKÖIDEN HENKILÖKUNNAN ATERIOISTA PERITTÄVÄT HINNAT VUONNA 2016
  5 SIIKALATVAN KUNNAN RAVINTOPALVELUIDEN ATERIAN SUORITEHINTA VUODELLE 2016
  6VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA UUSI ASIAKASMAKSULAKI
  7 LAKIMUUTOSTEN VAIKUTUS SIIKALATVAN VARHAISKASVATUKSESSA
  8 TÄYTTÖLUVAT JA MUUTOKSET VARHAISKASVATUKSEN TOIMIIN
  9 PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET VUODELLE 2016
  10 LASTENTARHANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
  11 NIMIKEMUUTOKSET VARHAISKASVATUKSESSA
  12 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
  13SIIKALATVAN PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖAJAT LUKUVUODELLE 2016-2017
  14SIIKALATVAN ESIOPETUKSEN TYÖAJAT LUKUVUODELLE 2016-2017
  15 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN
  16OSTOLIIKENTEEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 1.8.2016 ALKAVALLE SOPIMUSKAUDELLE
  17 SIIKALATVAN KUNNAN SITOUTUMINEN ELY-KESKUKSEN KILPAILUTTAMAN JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUKSIIN
  18 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / MIKA TUOMAALA
  19 HOVIN KOULUN JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA
  20SIIKALATVAN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2016 ALKAEN
  21ALOITE OMASTA KOULUPSYKOLOGISTA SIIKALATVAN KUNTAAN / OSTOPALVELUSOPIMUS
  22 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
  23 VIRANHALTIJOIDEN TEKEMÄT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASPÄÄTÖKSET
  24 Asia ei ole julkinen
  25 ILMOITUSASIAT
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Leinonen Esko puheenjoht.
  Hyvärinen Mikko jäsen
  Kervinen Ismo jäsen
  Kurkela Eino jäsen
  Kälkäjä Helena jäsen
  Mällinen Marjo jäsen
  Louet-Kylmänen Nina varajäsen
  Hakkarainen Timo kunnanhall. pj.
  Forsström Kaarina kunnanhall. ed.
  Piilma Pauli strategiasuunn.
  Myllylä Päivi ktj./pöytäkirjanpit.
 
 Nähtävilläolo  
 
  Koulutoimisto, Hallintotie 5, Kestilä 9.5.2016 klo 9:00 - 15:00 


©