DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET V. 2016VALTUUTETTUJEN ALOITTEET V. 2016http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-5.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / KUNNAN JÄSENTEN ALOITTEET V. 2016KUNNAN JÄSENTEN ALOITTEET V. 2016http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-4.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-3.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-2.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-1.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / TILAPÄISLUOTON MYÖNTÄMINEN MANKILAN KYLÄSEURA RY:LLETILAPÄISLUOTON MYÖNTÄMINEN MANKILAN KYLÄSEURA RY:LLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-6.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Valtuuston työjärjestys 5 § ja 6 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Valtuuston työjärjestys 5 § ja 6 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-13.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-12.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 55 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 55 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-11.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / HALLINNON KESKITTÄMINENHALLINNON KESKITTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-10.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / UUDEN KUNTALAIN MUKAINEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017UUDEN KUNTALAIN MUKAINEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-9.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / HOVIN KOULUN LAKKAUTTAMISEN TOIMEENPANON SIIRTÄMINENHOVIN KOULUN LAKKAUTTAMISEN TOIMEENPANON SIIRTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-8.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017 / KEHITTÄMISRAHASTON PURKUKEHITTÄMISRAHASTON PURKUhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017875-7.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / UUDEN KUNTALAIN MUKAINEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017UUDEN KUNTALAIN MUKAINEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-14.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKEKAUPPA JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENKUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKEKAUPPA JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-13.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / LAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄLAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-12.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / JOKITÖRMÄN ASUNTOLAN KORVAAVAT TILATJOKITÖRMÄN ASUNTOLAN KORVAAVAT TILAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-15.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-21.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / VAPAAEHTOISEN VARAUKSEN PURKUVAPAAEHTOISEN VARAUKSEN PURKUhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-18.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / SELVITYSPYYNTÖ SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SELVITYSPYYNTÖ SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-17.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / SIIKALATVAN KUNNANHALLITUKSELLE TARKASTUSPYYNTÖ SIIKALATVAN KUNNANHALLITUKSELLE TARKASTUSPYYNTÖ http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-16.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / LAUSUNTO TIESUUNNITELMASTA VALTATIE 4 PARANTAMISESTA RANTSILAN TAAJAMAN KOHDALLALAUSUNTO TIESUUNNITELMASTA VALTATIE 4 PARANTAMISESTA RANTSILAN TAAJAMAN KOHDALLAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-10.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / HOVIN KOULUN LAKKAUTTAMISEN TOIMEENPANON SIIRTÄMINENHOVIN KOULUN LAKKAUTTAMISEN TOIMEENPANON SIIRTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-9.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / EDUSTAJA OULUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖÖN 2017-2020EDUSTAJA OULUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖÖN 2017-2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-20.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELUELIMEN JÄSENETMAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELUELIMEN JÄSENEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-19.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / VÄHÄ-LAMUJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMINENVÄHÄ-LAMUJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-8.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENKESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-11.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-5.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-4.HTMKunnanhallitus 13.03.2017 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017877-3.HTM