DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / LAUSUNNOT ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2016LAUSUNNOT ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2016http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-6.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA, RAPORTOINTI SYYSKUU 2017TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA, RAPORTOINTI SYYSKUU 2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-5.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / TUOHISENTTERI OY:N PÄÄOMITTAMINEN TUOHISENTTERI OY:N PÄÄOMITTAMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-4.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-3.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-2.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-1.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-10.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-9.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-8.HTMKunnanvaltuusto 23.10.2017 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017918-7.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / LAUSUNNOT ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2016LAUSUNNOT ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2016http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-19.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA, RAPORTOINTI SYYSKUU 2017TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA, RAPORTOINTI SYYSKUU 2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-18.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJATVUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-17.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKATVUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-16.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKAVUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-15.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KAAVOITUSKATSAUS 2017KAAVOITUSKATSAUS 2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-14.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / TUOHISENTTERI OY:N PÄÄOMITTAMINEN TUOHISENTTERI OY:N PÄÄOMITTAMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-13.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KUNTATIEDOTE VUONNA 2018 KUNTATIEDOTE VUONNA 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-12.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / YT-NEUVOTTELUJEN TILANNEKATSAUS YT-NEUVOTTELUJEN TILANNEKATSAUS http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-11.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / MEHILÄISEN SUUNNITELMA SIIKALATVAN PERUSTERVEYDENHUOLLON ETÄPISTEEN PERUSTAMISESTA OULUUN MEHILÄISEN SUUNNITELMA SIIKALATVAN PERUSTERVEYDENHUOLLON ETÄPISTEEN PERUSTAMISESTA OULUUN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-10.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / PIIPPOLAN VESI OY:N OSAKKEITTEN OSTO PIIPPOLAN VESI OY:N OSAKKEITTEN OSTO http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-9.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / JOKITÖRMÄN ASUNTOLAN KORVAAVIEN UUSIEN TILOJEN VUOKRIEN VAHVISTAMINENJOKITÖRMÄN ASUNTOLAN KORVAAVIEN UUSIEN TILOJEN VUOKRIEN VAHVISTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-8.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 LUONNOKSESTALAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 LUONNOKSESTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-7.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA 2018-2020LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA 2018-2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-6.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUN JÄLKEISTEN VÄLIPÄIVIEN 27.-29.12.2017 AJANKUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUN JÄLKEISTEN VÄLIPÄIVIEN 27.-29.12.2017 AJANhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-5.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-4.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-3.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-2.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-1.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017922-20.HTM