DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2018VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-8.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / VALTUUSTOALOITE 12.11.2018, VALTUUSTON KOKOUSPAIKKAVALTUUSTOALOITE 12.11.2018, VALTUUSTON KOKOUSPAIKKAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-7.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-12.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-11.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-10.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 2018 KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-9.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KUNNAN KUULUTUKSIEN TIEDOKSI SAATTAMINEN V. 2019KUNNAN KUULUTUKSIEN TIEDOKSI SAATTAMINEN V. 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-4.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-3.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-2.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-1.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN V. 2019KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN V. 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-5.HTMKunnanvaltuusto 18.02.2019 / KONSERNIOHJE 2019KONSERNIOHJE 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191029-6.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / VALTUUSTOALOITE 12.11.2018, VALTUUSTON KOKOUSPAIKKAVALTUUSTOALOITE 12.11.2018, VALTUUSTON KOKOUSPAIKKAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-8.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2019PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-7.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2019PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-6.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / KUNNANVALTUUSTON 10.12.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 10.12.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-5.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-4.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-3.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-2.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-1.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2018VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-9.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 2018 KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-10.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEJA 2019 VARTENVAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEJA 2019 VARTENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-11.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-15.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSITTÄISET ATERIAMAKSUT 2019 KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSITTÄISET ATERIAMAKSUT 2019 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-14.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / MEHILÄISEN OIKAISUVAATIMUS 28.1.2019 MEHILÄISEN OIKAISUVAATIMUS 28.1.2019 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-13.HTMKunnanhallitus 04.02.2019 / VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEJA 2019 VARTENVAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEJA 2019 VARTENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191028-12.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.01.2019 / PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2019PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191027-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.01.2019 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIATASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191027-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.01.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191027-2.HTM