DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / SIIKALATVAN KOULUVERKKOPÄÄTÖS, MUUTOS LUKUVUODELLE 2021-2022SIIKALATVAN KOULUVERKKOPÄÄTÖS, MUUTOS LUKUVUODELLE 2021-2022http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-11.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / HANKE-EHDOTUS: SIIKALATVAN JA YMPÄRYSKUNTIEN TALOUSALUEEN KIERTOTALOUSLIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN HANKE-EHDOTUS: SIIKALATVAN JA YMPÄRYSKUNTIEN TALOUSALUEEN KIERTOTALOUSLIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-10.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI HYVINVOINTIALUEEN JA HUS-YHTYMÄN TOIMINNAN VALMISTELUUN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTALAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI HYVINVOINTIALUEEN JA HUS-YHTYMÄN TOIMINNAN VALMISTELUUN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-9.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / TYÖKOKEMUSLISÄ / SEPPÄNEN PIRRETYÖKOKEMUSLISÄ / SEPPÄNEN PIRREhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-8.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN RANTSILAN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/EINO KURKELAERON MYÖNTÄMINEN RANTSILAN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/EINO KURKELAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-7.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-4.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOITAJAN VALINNASTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEENHANKINTAOIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOITAJAN VALINNASTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-13.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ PIIPSAN TUULIVOIMA OY:N TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTON (SIIKALATVA, KÄRSÄMÄKI) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA LAUSUNTOPYYNTÖ PIIPSAN TUULIVOIMA OY:N TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTON (SIIKALATVA, KÄRSÄMÄKI) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-12.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-15.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / KUNNANJOHTAJAN JA MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN JA MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN KATSAUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-14.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLELAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-6.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / KUNNANVALTUUSTON 22.3.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 22.3.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-5.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-3.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-2.HTMKunnanhallitus 10.05.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211201-1.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-7.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / MUUTOS OHJEISTUKSIIN TERVEYSTURVALLISESTA ÄÄNESTÄMISESTÄMUUTOS OHJEISTUKSIIN TERVEYSTURVALLISESTA ÄÄNESTÄMISESTÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-6.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / ILMOITUS VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTAILMOITUS VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-5.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / PUOLUEIDEN, VAALILIITTOJEN JA YHTEISLISTOJEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄÄ VARTENPUOLUEIDEN, VAALILIITTOJEN JA YHTEISLISTOJEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄÄ VARTENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-4.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / EHDOKASHAKEMUSTEN TARKASTAMINEN JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET VAALIASIAMIEHILLEEHDOKASHAKEMUSTEN TARKASTAMINEN JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET VAALIASIAMIEHILLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-3.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-2.HTMKeskusvaalilautakunta 10.05.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211209-1.HTMTarkastuslautakunta 07.05.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211206-1.HTMTarkastuslautakunta 07.05.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211206-4.HTMTarkastuslautakunta 07.05.2021 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2020TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211206-3.HTMTarkastuslautakunta 07.05.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211206-2.HTMKunnanvaltuusto 05.05.2021 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211204-14.HTMKunnanvaltuusto 05.05.2021 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211204-13.HTMKunnanvaltuusto 05.05.2021 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211204-12.HTMKunnanvaltuusto 05.05.2021 / ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/KAISA LOUET-SIMILÄERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/KAISA LOUET-SIMILÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211204-11.HTM