DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2017 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2017 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-7.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET V. 2017 KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET V. 2017 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-6.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNANVALTUUSTON 18.12.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 18.12.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-5.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-4.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-3.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-2.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-1.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-18.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TAKAUS LUOTTOLIMIITILLE / SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OYTAKAUS LUOTTOLIMIITILLE / SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OYhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-17.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / MAANVAIHTO KUNNAN JA TONI JAKOSEN KESKENMAANVAIHTO KUNNAN JA TONI JAKOSEN KESKENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-16.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KOULUVERKKOSELVITYS KOULUVERKKOSELVITYS http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-9.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TUKIHAKEMUS MUISTOLAATTOJEN HANKKIMISEKSI TUKIHAKEMUS MUISTOLAATTOJEN HANKKIMISEKSI http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-8.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / NUORISOVALTUUSTON ASEMAN VAHVISTAMINENNUORISOVALTUUSTON ASEMAN VAHVISTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-10.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA, KOTIHOIDON PALVELUT: VALVIRAN KIRJE 15.1.2018VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA, KOTIHOIDON PALVELUT: VALVIRAN KIRJE 15.1.2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-11.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / AVI:N PÄÄTÖS VALVONTA-ASIASSA 19.1.2018, SOSIAALIPÄIVYSTYS, LASTENSUOJELU JA JULKISEN VALLAN KÄYTTÖÖN KUULUVAT TEHTÄVÄT SOSIAALITOIMESSAAVI:N PÄÄTÖS VALVONTA-ASIASSA 19.1.2018, SOSIAALIPÄIVYSTYS, LASTENSUOJELU JA JULKISEN VALLAN KÄYTTÖÖN KUULUVAT TEHTÄVÄT SOSIAALITOIMESSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-12.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / AVI:N PÄÄTÖS VALVONTA-ASIASSA 25.1.2018, PIHLAJISTO AVI:N PÄÄTÖS VALVONTA-ASIASSA 25.1.2018, PIHLAJISTO http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-13.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / LASTENSUOJELUN ITSENÄISTYMISVAROJEN LAPSIKOHTAISTEN TILIEN AVAAMINEN PANKISSA JA VALTUUDET LASKUJEN MAKSAMISEEN SEKÄ VERKKOMAKSAMISEENLASTENSUOJELUN ITSENÄISTYMISVAROJEN LAPSIKOHTAISTEN TILIEN AVAAMINEN PANKISSA JA VALTUUDET LASKUJEN MAKSAMISEEN SEKÄ VERKKOMAKSAMISEENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-14.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENKESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018955-15.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2018PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / PAJULANTIEN ALUEEN OSOITTEISTON SELKEYTTÄMINENPAJULANTIEN ALUEEN OSOITTEISTON SELKEYTTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSAESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KESÄMÖKIN RAKENTAMISEKSI / LYYTIKÄINEN MARKKUPOIKKEAMISLUPAHAKEMUS KESÄMÖKIN RAKENTAMISEKSI / LYYTIKÄINEN MARKKUhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS/ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS/ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018953-9.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018951-3.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018951-2.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018951-1.HTM