DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-12.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-11.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-10.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / PULKKILAN UUDEN ALAKOULUN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINENPULKKILAN UUDEN ALAKOULUN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-9.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / REHTORIN VIRAN PERUSTAMINENREHTORIN VIRAN PERUSTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-8.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KESTILÄN APTEEKKI KIINTEISTÖN MYYNTIKESTILÄN APTEEKKI KIINTEISTÖN MYYNTIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-7.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / TILAPÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN ULJUA KIRJA HANKKEELLE/PULKKILA SEURATILAPÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN ULJUA KIRJA HANKKEELLE/PULKKILA SEURAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-6.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / HAKEMUS TILAPÄISTÄ LUOTTOA VARTEN / KESTILÄN KIRJASTOPUISTOHAKEMUS TILAPÄISTÄ LUOTTOA VARTEN / KESTILÄN KIRJASTOPUISTOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-5.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / HAKEMUS TILAPÄISTÄ LUOTTOA VARTEN / MANKILANJÄRVEN KUNNOSTUSHAKEMUS TILAPÄISTÄ LUOTTOA VARTEN / MANKILANJÄRVEN KUNNOSTUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-4.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-3.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-2.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018972-1.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / OHJEITA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLEOHJEITA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-9.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SIIKALATVAN KUNNASSASOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SIIKALATVAN KUNNASSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-11.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / TILAPÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN ULJUA KIRJA HANKKEELLE/PULKKILA SEURATILAPÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN ULJUA KIRJA HANKKEELLE/PULKKILA SEURAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-10.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / SELVITYS YRITTÄJÄYHDISTYKSEN KYSELYYN MUUTAMISTA MAANRAKENNUSURAKOISTASELVITYS YRITTÄJÄYHDISTYKSEN KYSELYYN MUUTAMISTA MAANRAKENNUSURAKOISTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-12.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-13.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / PULKKILAN UUDEN ALAKOULUN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINENPULKKILAN UUDEN ALAKOULUN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-7.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / REHTORIN VIRAN PERUSTAMINENREHTORIN VIRAN PERUSTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-6.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / KUNNANVALTUUSTON 26.02.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 26.02.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-5.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-4.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-3.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-2.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-1.HTMKunnanhallitus 09.04.2018 / PÄÄTÖS KUNNAN HOITAMIEN KIINTEISTÖJEN ULKOALUIEDEN HOITAJISTAPÄÄTÖS KUNNAN HOITAMIEN KIINTEISTÖJEN ULKOALUIEDEN HOITAJISTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018975-8.HTMSivistyslautakunta 27.03.2018 / PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN TYÖAJAT LUKUVUODELLE 2018-2019PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN TYÖAJAT LUKUVUODELLE 2018-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018965-3.HTMSivistyslautakunta 27.03.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018965-2.HTMSivistyslautakunta 27.03.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018965-1.HTMSivistyslautakunta 27.03.2018 / KESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN / LAUSUNNON ANTAMINENKESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN / LAUSUNNON ANTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018965-4.HTMSivistyslautakunta 27.03.2018 / REHTORIN VIRAN PERUSTAMINENREHTORIN VIRAN PERUSTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018965-5.HTM