DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / HANKINTAPÄÄTÖKSEN DELEGOINTIHANKINTAPÄÄTÖKSEN DELEGOINTIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-8.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAMÄÄRÄYS TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAMÄÄRÄYS http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-11.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KUNTIEN PÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINTIMEMETTELYÄ (EVA) KOSKEVA AVIN OHJAUSKIRJEKUNTIEN PÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINTIMEMETTELYÄ (EVA) KOSKEVA AVIN OHJAUSKIRJEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-10.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / LAUSUNNON ANTAMINEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELUA KOSKEVASSA ASIASSALAUSUNNON ANTAMINEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELUA KOSKEVASSA ASIASSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-9.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KUNNANVALTUUSTON 16.04.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 16.04.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-5.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-4.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-3.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-2.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-1.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KUNNAN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN KUNNAN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-6.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT JA RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSIVARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT JA RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-7.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / MATKAKULUJEN KORVAUS TAKAUTUVASTI MATKAKULUJEN KORVAUS TAKAUTUVASTI http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-12.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018991-13.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-3.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-4.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OY:N PÄÄOMITTAMINEN JA JATKOVAIHTOEHDOT SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OY:N PÄÄOMITTAMINEN JA JATKOVAIHTOEHDOT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-6.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2017TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2017http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-5.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-2.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-1.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / SIIKALATVAN KUNNAN ARVOT JA VISIO SIIKALATVAN KUNNAN ARVOT JA VISIO http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-8.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-12.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-11.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-10.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / MUUTOKSIA HALLINTOSÄÄNTÖÖNMUUTOKSIA HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-9.HTMKunnanvaltuusto 04.06.2018 / SIIKALATVAN VUOKRATALOT OY:N LAINAJÄRJESTELYT SIIKALATVAN VUOKRATALOT OY:N LAINAJÄRJESTELYT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018990-7.HTMKunnanhallitus 28.05.2018 / SIIKALATVAN VUOKRATALOT OY:N LAINAJÄRJESTELYT SIIKALATVAN VUOKRATALOT OY:N LAINAJÄRJESTELYT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018987-10.HTMKunnanhallitus 28.05.2018 / SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OY:N PÄÄOMITTAMINEN JA JATKOVAIHTOEHDOT SIIKALATVAN RUOKAPALVELUT OY:N PÄÄOMITTAMINEN JA JATKOVAIHTOEHDOT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018987-9.HTMKunnanhallitus 28.05.2018 / URHEILU JA ULKOILUALUEIDEN HOITAJAN VALINTAURHEILU JA ULKOILUALUEIDEN HOITAJAN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018987-8.HTMKunnanhallitus 28.05.2018 / MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA JOKIVARSI 791-421-70-25MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA JOKIVARSI 791-421-70-25http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018987-7.HTMKunnanhallitus 28.05.2018 / RANTSILA-SEURA RY:N ANOMUS BILDO KUOLINPESÄN OMAISUUDESTARANTSILA-SEURA RY:N ANOMUS BILDO KUOLINPESÄN OMAISUUDESTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2018987-6.HTM