DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / PULKKILAN SEURA RY:N LAINAPULKKILAN SEURA RY:N LAINAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-10.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / LUKION KEHITTÄMISRESURSSIT LUKION KEHITTÄMISRESURSSIT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-9.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / ULJUAN ALUEEN LOMA-ASUNTOTONTTIEN HINNOITTELUULJUAN ALUEEN LOMA-ASUNTOTONTTIEN HINNOITTELUhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-8.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / YRITYSTONTTITARJOUSYRITYSTONTTITARJOUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-7.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN OPETTAJIEN VIRKOIHINTÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN OPETTAJIEN VIRKOIHINhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-6.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / PERUSOPETUKSEN JA LUKION REHTORIN VIRAN PERUSTAMINENPERUSOPETUKSEN JA LUKION REHTORIN VIRAN PERUSTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-5.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-4.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-3.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-2.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-1.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-13.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-12.HTMKunnanvaltuusto 15.04.2019 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191040-11.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / OHJEITA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLEOHJEITA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-9.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / LUKION KEHITTÄMISRESURSSIT LUKION KEHITTÄMISRESURSSIT http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-8.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / ULJUAN ALUEEN LOMA-ASUNTOTONTTIEN HINNOITTELUULJUAN ALUEEN LOMA-ASUNTOTONTTIEN HINNOITTELUhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-7.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / YRITYSTONTTITARJOUSYRITYSTONTTITARJOUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-6.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KUNNANVALTUUSTON 18.02.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 18.02.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-5.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-4.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-3.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-2.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-1.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / PULKKILAN SEURA RY:N LAINAPULKKILAN SEURA RY:N LAINAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-10.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / SOSIAALI -JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN, AVIN PÄÄTÖS 28.3.2019 SOSIAALI -JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN, AVIN PÄÄTÖS 28.3.2019 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-12.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-13.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KUNTALAISALOITE, PYÖRÄTIE RANTSILAN KIRKONKYLÄLTÄ SAVALOJALLE KUNTALAISALOITE, PYÖRÄTIE RANTSILAN KIRKONKYLÄLTÄ SAVALOJALLE http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191050-11.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191043-15.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / AKANMAANTIELTÄ HAARAUTUVIEN TEIDEN NIMEÄMINENAKANMAANTIELTÄ HAARAUTUVIEN TEIDEN NIMEÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191043-14.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / LASKUVIRHEEN KORJAUS ITSEOIKAISUNALASKUVIRHEEN KORJAUS ITSEOIKAISUNAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191043-13.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / OIKAISUVAATIMUS 24.2.2019OIKAISUVAATIMUS 24.2.2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191043-12.HTM