DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2021LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIATASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEENLUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 / PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2021PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211188-5.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / KOULUTOIMEN TILINPÄÄTÖS 2020KOULUTOIMEN TILINPÄÄTÖS 2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-8.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2020VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-7.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / VARHAISKASVATUKSEN TILINPÄÄTÖS 2020VARHAISKASVATUKSEN TILINPÄÄTÖS 2020http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-6.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / KUNNAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT KESÄLLÄ 2021KUNNAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT KESÄLLÄ 2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-5.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / ESITTELIJÄN MÄÄRÄÄMINENESITTELIJÄN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-4.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIATASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-3.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-2.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-1.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / JOKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -MAKSUTJOKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -MAKSUThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-9.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / YHDISTYSASIAKIRJAYHDISTYSASIAKIRJAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-10.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / SIIKALATVAN ESIOPETUKSEN TYÖAJAT 2021-2022SIIKALATVAN ESIOPETUKSEN TYÖAJAT 2021-2022http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-11.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / LAUSUNTO ELY-KESKUKSELLE SITOUTUMISESTA JOUKKOLIIKENNEHANKINNAN KUSTANNUKSIINLAUSUNTO ELY-KESKUKSELLE SITOUTUMISESTA JOUKKOLIIKENNEHANKINNAN KUSTANNUKSIINhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-12.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-14.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-13.HTMSivistyslautakunta 03.03.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211184-15.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-14.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-13.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-12.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / VIRKA-APULAISREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN TOISTAISEKSIVIRKA-APULAISREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN TOISTAISEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-11.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / LAINANOTTOVALTUUKSIEN KOROTTAMINENLAINANOTTOVALTUUKSIEN KOROTTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-10.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/JARKKO SELKÄINAHOERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/JARKKO SELKÄINAHOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-9.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/ALLI VISURIERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/ALLI VISURIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20211186-8.HTM