DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2018 / LAUTAKUNNAN SELONTEKOTARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2018 / LAUTAKUNNAN SELONTEKOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-6.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN V. 2018 KERTOMUKSEN JOHDOSTAKUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN V. 2018 KERTOMUKSEN JOHDOSTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-5.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-4.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-3.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-2.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-1.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-15.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET, KRITEERIT, MAKSULUOKAT SEKÄ OHJEISTUS OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET, KRITEERIT, MAKSULUOKAT SEKÄ OHJEISTUS http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-14.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEPERHEHOIDON TOIMINTAOHJEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-13.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KIRJASTOTOIMEN JÄRJESTELYT JA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITOKIRJASTOTOIMEN JÄRJESTELYT JA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-12.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENRAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-11.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / ESITYS DIGITUKI -HANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDESTAESITYS DIGITUKI -HANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDESTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-9.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / EDUSTUS KESKIPISTE-LEADER HALLITUKSESSAEDUSTUS KESKIPISTE-LEADER HALLITUKSESSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-8.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TALOUSARVIOMUUTOKSET KOULUTOIMESSATALOUSARVIOMUUTOKSET KOULUTOIMESSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-7.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / PULKKILAN PALOASEMAN MYYNTIPULKKILAN PALOASEMAN MYYNTIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191087-10.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / SEUTUJEN YHTEISEN EDUNAJAMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLISEUTUJEN YHTEISEN EDUNAJAMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-9.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / TIEDOKSIANTOASIATTIEDOKSIANTOASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-5.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-4.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-3.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINENPÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-2.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / OSALLISTUMINEN OULU2026 -KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIHAKEMUKSEENOSALLISTUMINEN OULU2026 -KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIHAKEMUKSEENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-7.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUKUUSSA KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUKUUSSA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-6.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-1.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-10.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191081-8.HTMKunnanvaltuusto 16.09.2019 / POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTISOPIMUS 2019-2025 POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTISOPIMUS 2019-2025 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191075-9.HTMKunnanvaltuusto 16.09.2019 / TALOUSARVIOMUUTOKSET KOULUTOIMESSATALOUSARVIOMUUTOKSET KOULUTOIMESSAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191075-8.HTMKunnanvaltuusto 16.09.2019 / TALOUDEN SEURANTA 6/2019TALOUDEN SEURANTA 6/2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191075-7.HTMKunnanvaltuusto 16.09.2019 / ESITYS POHJOIS-POHJANMAAN SOTE-TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN, TIETOJOHTAMISEN JA SOTEPALVELUKETJUJEN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMISEKSI SAIRAANHOITOPIIRIN KOORDINOIMANA ESITYS POHJOIS-POHJANMAAN SOTE-TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN, TIETOJOHTAMISEN JA SOTEPALVELUKETJUJEN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMISEKSI SAIRAANHOITOPIIRIN KOORDINOIMANA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191075-6.HTMKunnanvaltuusto 16.09.2019 / KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINENKUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20191075-5.HTM