DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-9.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-8.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / SOPIMUS YHDISTELMÄTUTKINNON (KAKSOISTUTKINNON) KUSTANNUKSISTASOPIMUS YHDISTELMÄTUTKINNON (KAKSOISTUTKINNON) KUSTANNUKSISTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-6.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN VIRANHALTIJOIDEN ASIAKASPÄÄTÖKSETVARHAISKASVATUSPALVELUIDEN VIRANHALTIJOIDEN ASIAKASPÄÄTÖKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-7.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / OPPIKIRJAHANKINNAT AJALLA 2019-2022 JA SITOUTUMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAANOPPIKIRJAHANKINNAT AJALLA 2019-2022 JA SITOUTUMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAANhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-5.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN TYÖAIKOJEN MUUTOKSET LUKUVUONNA 2018-2019PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEN TYÖAIKOJEN MUUTOKSET LUKUVUONNA 2018-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-4.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / ALOITE PIIPPOLAN KIRJASTON AUKIOLOAJOISTA JA OMATOIMIAJASTAALOITE PIIPPOLAN KIRJASTON AUKIOLOAJOISTA JA OMATOIMIAJASTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-3.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-2.HTMSivistyslautakunta 13.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181015-1.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (KUNTAL 95 §:N 2. MOM.)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-10.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / SOSIAALIOHJAAJAN VIRKASOSIAALIOHJAAJAN VIRKAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-9.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-8.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / ELINKEINOJOHTAJAN TOIMI JA ELINVOIMARYHMÄ ELINKEINOJOHTAJAN TOIMI JA ELINVOIMARYHMÄ http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-7.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / SIIKALATVAN ELINKEINO-OHJELMA 2019-2022SIIKALATVAN ELINKEINO-OHJELMA 2019-2022http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-6.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / VUOSITTAINEN HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2018 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2019 VUOSITTAINEN HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2018 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2019 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-5.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / SIDONNAISUUDETSIDONNAISUUDEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-4.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-3.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-2.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-1.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)MAHDOLLISET VALTUUTETTUJEN ALOITTEET JA KUNNANHALLITUKSELLE OSOITETTAVAT KYSYMYKSET (Hallintosääntö 115 § ja 116 §)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-12.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181019-11.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-17.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / VOIMAA VANHUUTEEN -KUNTAHAKU 2018 VOIMAA VANHUUTEEN -KUNTAHAKU 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-16.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / VERKKOPALVELUJEN HANKINTA KUNNAN TYTÄRYHTIÖLTÄ SIIKALATVAN KYLÄVERKOT OY:LTÄVERKKOPALVELUJEN HANKINTA KUNNAN TYTÄRYHTIÖLTÄ SIIKALATVAN KYLÄVERKOT OY:LTÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-15.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / SOSIAALIOHJAAJAN VIRKASOSIAALIOHJAAJAN VIRKAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-13.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / RAKENNUSTARKASTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-12.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN ALENNUS PUUTTUVAN KOULUTUKSEN JOHDOSTA (EPÄPÄTEVYYSALENNUS)TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN ALENNUS PUUTTUVAN KOULUTUKSEN JOHDOSTA (EPÄPÄTEVYYSALENNUS)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-11.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.1.2019KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.1.2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-10.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-9.HTMKunnanhallitus 04.12.2018 / ELINKEINOJOHTAJAN TOIMI JA ELINVOIMARYHMÄ ELINKEINOJOHTAJAN TOIMI JA ELINVOIMARYHMÄ http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/20181018-8.HTM