DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-22.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / SIIKALATVAN OAJ:N PAIKALLISYHDISTYKSEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 15.5.2017 (§ 128)SIIKALATVAN OAJ:N PAIKALLISYHDISTYKSEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 15.5.2017 (§ 128)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-21.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINENKUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-20.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN 2017-2019KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-6.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 2017-2019KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-7.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETHALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-4.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-2.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-1.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-5.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA ERON MYÖNTÄMINEN http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-19.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / ERON MYÖNTÄMINEN RAKENNUSTARKASTAJA PENTTI LÄMPSÄLLEERON MYÖNTÄMINEN RAKENNUSTARKASTAJA PENTTI LÄMPSÄLLEhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-18.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2017-2019VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-16.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / SIIKALATVAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2017-2019SIIKALATVAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-17.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / TALOUSTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 2017-2019TALOUSTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-13.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / MEHILÄISEN JA SIIKALATVAN KUNNAN PALVELUSOPIMUKSEN MUKAINEN JOHTORYHMÄ 2017-2019MEHILÄISEN JA SIIKALATVAN KUNNAN PALVELUSOPIMUKSEN MUKAINEN JOHTORYHMÄ 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-15.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN PERUSTURVAJAOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN 2017-2019KUNNANHALLITUKSEN PERUSTURVAJAOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-14.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / ELINKEINOTOIMIKUNNAN NIMITTÄMINEN 2017-2019ELINKEINOTOIMIKUNNAN NIMITTÄMINEN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-12.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 2017-2019TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-11.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / EDUSTAJAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA 2017-2019EDUSTAJAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-10.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / EDUSTAJIEN VALINTA HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN 2017-2019EDUSTAJIEN VALINTA HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-8.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / EDUSTAJA MAASEUTUHALLINNON NEUVOTTELUKUNTAAN 2017-2019EDUSTAJA MAASEUTUHALLINNON NEUVOTTELUKUNTAAN 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017904-9.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON NEUVOTTELUKUNTAAN 2017-2021JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON NEUVOTTELUKUNTAAN 2017-2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-15.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 2017-2021 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 2017-2021 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-10.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 2017-2019KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-9.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI 2017-2019KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-8.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 2017-2019KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 2017-2019http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-7.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2017-2021SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2017-2021http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-6.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS § 78, VARAPUHEENJOHTAJIEN MÄÄRÄHALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS § 78, VARAPUHEENJOHTAJIEN MÄÄRÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-5.HTMKunnanvaltuusto 12.06.2017 / ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017905-4.HTM