DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTENVAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-7.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTENVAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-6.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / KUNNANVALTUUSTON 23.10.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 23.10.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-5.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-4.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-3.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-2.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-1.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / SIIKALATVAN KUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOTE-VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSISIIKALATVAN KUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOTE-VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-8.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / HYVINVOINTIRAPORTTI 2017 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018 HYVINVOINTIRAPORTTI 2017 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-9.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-14.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENKESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-12.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / TILAPÄISEN PERHEHOIDON PALKKIOT 2018 OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄN JÄRJESTÄMISESTÄ TILAPÄISEN PERHEHOIDON PALKKIOT 2018 OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄN JÄRJESTÄMISESTÄ http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-11.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT JA KRITEERIT VUONNA 2018 OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT JA KRITEERIT VUONNA 2018 http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-10.HTMKunnanhallitus 11.12.2017 / TUOHISENTTERI OY:N MAKSUVALMIUSLAINA TUOHISENTTERI OY:N MAKSUVALMIUSLAINA http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017945-13.HTMKunnanhallitus 04.12.2017 / SIIKALATVAN TERVEYSASEMAN ETÄPISTE OULUN MEHILÄISESSÄSIIKALATVAN TERVEYSASEMAN ETÄPISTE OULUN MEHILÄISESSÄhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017946-4.HTMKunnanhallitus 04.12.2017 / KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017946-3.HTMKunnanhallitus 04.12.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017946-2.HTMKunnanhallitus 04.12.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017946-1.HTMKunnanhallitus 04.12.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017946-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSAT JA MAKSUPERUSTEET 2018RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSAT JA MAKSUPERUSTEET 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / MAA-AINESTEN OTON VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA MAKSU-PERUSTEET 2018MAA-AINESTEN OTON VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA MAKSU-PERUSTEET 2018http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LUPA- JA VALVONTAMAKSUTAKSAN UUSIMINENYMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LUPA- JA VALVONTAMAKSUTAKSAN UUSIMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / PAJULANTIEN ALUEEN OSOITTEISTON SELKEYTTÄMINENPAJULANTIEN ALUEEN OSOITTEISTON SELKEYTTÄMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / POIKKEAMINEN, UUSI LIITTYMÄ PULKKILANTIELLE OSOITTEESTA PULKKILANTIE 2 / PERUSTETTAVA YHTIÖ (RAKENNUSLIIKE LEHTO OY / ARINA OY)POIKKEAMINEN, UUSI LIITTYMÄ PULKKILANTIELLE OSOITTEESTA PULKKILANTIE 2 / PERUSTETTAVA YHTIÖ (RAKENNUSLIIKE LEHTO OY / ARINA OY)http://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIATASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA LISÄASIAThttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017938-1.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / LAUSUNTO SAVONNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEENLAUSUNTO SAVONNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017934-14.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / TILAPALVELUINSINÖÖRIN VIRAN LAKKAUTTAMINENTILAPALVELUINSINÖÖRIN VIRAN LAKKAUTTAMINENhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017934-13.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3.VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTALAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3.VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTAhttp://dynasty.siikalatva.fi:80/djulkaisu/kokous/2017934-15.HTM